Test results for NETGEN

(generated by sumo at 11Nov00:46)

Last six runs

Oct2019 Nov2019


Test06Nov19rv1_3_1+0768-b8581b909d07Nov19rv1_3_1+0781-d91d314b2c08Nov19rv1_3_1+0797-343d3ae6ef09Nov19rv1_3_1+0816-105016e7ca10Nov19rv1_3_1+0817-d484d1612111Nov19rv1_3_1+0824-b57496015c
Summary96 tests: 87 succeeded 9 FAILED 96 tests: 87 succeeded 9 FAILED 96 tests: 87 succeeded 9 FAILED 96 tests: 65 succeeded 31 FAILED 96 tests: 87 succeeded 9 FAILED 96 tests: 87 succeeded 9 FAILED
bugs 2468327 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
errors false_output ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
errors false_plain_output ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
errors multiple_types grid_and_random ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
errors multiple_types grid_and_spider ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
errors multiple_types grid_spider_and_random ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
errors multiple_types spider_and_random ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
errors unknown_option ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types errors junction_type_actuated_tls grid ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types errors junction_type_actuated_tls random ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types errors junction_type_actuated_tls spider ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types errors junction_type_agentbased_tls grid ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types errors junction_type_agentbased_tls random ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types errors junction_type_agentbased_tls spider ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types errors unknown_junction_type ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types explicite_tls grid__one_tls_set ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types explicite_tls random__one_tls_set ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types explicite_tls spider__one_tls_set net different SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-macoutput different(+) SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-mac
function junction_types junction_type_priority grid ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types junction_type_priority random ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types junction_type_priority spider net different SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-macoutput different(+) SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-mac
function junction_types junction_type_right_before_left grid ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types junction_type_right_before_left random ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types junction_type_right_before_left spider net different SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-macoutput different(+) SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-mac
function junction_types junction_type_static_tls grid ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types junction_type_static_tls random ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types junction_type_static_tls spider net different SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-macoutput different(+) SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-mac
function junction_types plain grid ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types plain random ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function junction_types plain spider net different SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-macoutput different(+) SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-mac
function no_left grid_example1 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function no_left random_example1 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
function no_left spider_example1 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid alphanumerical-ids ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid attach ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid defaults ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid errors grid_length__9_9 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid errors grid_length__zero ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid errors grid_number__1 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid errors grid_number__zero ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid errors grid_x_length__9_9 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid errors grid_x_length__zero ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid errors grid_x_number__1 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid errors grid_x_number__zero ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid errors grid_y_length__9_9 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid errors grid_y_length__zero ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid errors grid_y_number__1 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid errors grid_y_number__zero ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid nointernal ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid numerical_ids ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid perturb errors different(+) SUMO-macerrors different(+) SUMO-macerrors different(+) SUMO-macerrors different(+) SUMO-macerrors different(+) SUMO-macerrors different(+) SUMO-mac
grid prefix ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid turnlanes ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid turnlanes_lefthand ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid user_example1 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid user_example1_10m ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macerrors different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid user_example1_2nodes ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid user_example1_v ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid user_example2 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
grid user_example2_v ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
meta help ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
meta noop ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
meta version ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
meta with_log ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different(+) SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
meta write_config ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
meta write_template_commented_full ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
meta write_template_full ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
random halfbidi_nointernal ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
random halfbidi_user_example1 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
random halfbidi_user_example1_v ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
random min-angle net different SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-mac
random nointernal ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
random prefix ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
random random_grid ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
random random_grid2 errors different(+) SUMO-macerrors different(+) SUMO-macerrors different(+) SUMO-macerrors different(+) SUMO-macerrors different(+) SUMO-macerrors different(+) SUMO-mac
random random_lanenumber ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
random random_priority ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
random turnlanes ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
random unidir_nointernal ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
random unidir_user_example1 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
random unidir_user_example1_v ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
random user_example1 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
random user_example1_v ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
spider circle ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
spider errors arm_number_2 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
spider errors circle_number_0 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
spider errors radius_9_9 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
spider min_version ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
spider nocenter ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
spider nointernal ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
spider prefix ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
spider turnlanes net different SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-macnet different SUMO-mac
spider user_example1 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
spider user_example1_v ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
spider user_example2 ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac
spider user_example2_v ok SUMO-macok SUMO-macok SUMO-macoutput different SUMO-macok SUMO-macok SUMO-mac